Thông báo
Cập nhật
NGÔ THỊ KIM THỦY
Tester, Dev
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Học hỏi, trao dồi để hoàn thiện bản thân
Tìm được công việc phù hợp với mức lương phù hợp
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
2016-2020
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Khóa: 42
Học lực: Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

69
0 /10
+ 0 vote
QC