Thông báo
Cập nhật
Lê Thành Danh
Nhìn viên
22/07/1992
Nam
Kv Tân an, phường Tân Lộc quận thốt nốt tp cần thơ
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Được làm trong môi trường làm việc tốt thân thiên và chung bước với qui Cty 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

59
0 /10
+ 0 vote
QC