Thông báo
Cập nhật
Hồ Văn Vủ Linh
lái xe
01/01/1995
Nam
Tân Qui 1 - An Phú Tân - Cầu Kè - Trà Vinh
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
nghề lái xe kinh nghiệm đi đường xa đèo vvv
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

45
0 /10
+ 0 vote
QC