Thông báo
Cập nhật
sang nguyễn thanh
Kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong lĩnh vực nông nghiệp.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Đại Học An Giang
2015-2018
Phát Triển Nông Thôn
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời
2018-2019
Nhân viên bán hàng
bán hàng và thu hồi nợ
KỸ NĂNG
Giao Tiếp
Giỏi
biết lắng nghe và hòa đồng
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
có kinh nghiệm bán hàng trên 1 năm và sử dụng được tin học văn phòng

54
0 /10
+ 0 vote
QC