Thông báo
Cập nhật
Huỳnh Thanh Phong
ki thuat viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
lắp đặt camera (chỉ làm bủi tối) học hỏi kinh nghiệm thi công lắp đăt
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
53
0 /10
+ 0 vote
QC