Thông báo
Cập nhật
Nguyen Minh
Vận hành máy 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Trung thực , vui vẻ , và dể đào tạo 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
Trung học phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM

52
0 /10
+ 0 vote
QC