Thông báo
Cập nhật
Xuân Lương
Lái xe
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
trào đồi kinh nghiệm 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
Đại học kỹ thuật công nghệ cần thơ
công nghệ thực phẩm
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
57
0 /10
+ 0 vote
QC