Thông báo
Cập nhật
Trần Minh Tiến
Thợ máy bế
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Kinh nghiệm máy bế ngành tem nhãn, bao bì... Có trách nhiệm vs công việc, siêng năng, tỉ mỷ vs công vc
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
42
0 /10
+ 0 vote
QC