Thông báo
Cập nhật
Lê Chí Tín 
Qc
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Ổn định 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đại học bình dương
4 năm
Quản trị kinh doanh
Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
Thủy sản quốc việt
Hành chính
Thủ kho
Xuất nhập tồn
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
50
0 /10
+ 0 vote
QC