Thông báo
Cập nhật
Lê Thành Luân
Bán hàng,siêu thi,văn phòng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Sẽ cố gắn phấn đâu làm việc tất mọi lĩnh vực được tuyển chọn
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
43
0 /10
+ 0 vote
QC