Thông báo
Cập nhật
Lê văn gương
Nhân viên trình dược
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc ổn định và trở thành người bán hành giỏi
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

38
0 /10
+ 0 vote
QC