Thông báo
Cập nhật
LƯU CẨM THOẠI
Kinh doanh
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
Kinh doanh 
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
11năm 10 tháng 
KỸ NĂNG
Kinh doanh

Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân thích kd
Bán hàng 

54
0 /10
+ 0 vote
QC