Thông báo
Cập nhật
Ngọc Dung Nguyễn
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển bản thân,...
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
51
0 /10
+ 0 vote
QC