Thông báo
Cập nhật
Đinh Thúy Vy
Qc
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công việc ổn định lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đh sư phạm kỹ thuật vĩnh long
4 năm
Cntp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

51
0 /10
+ 0 vote
QC