Thông báo
Cập nhật
Thái Thị Hồng Yên
Nhân viên bán hàng
06/08/1994
Nữ
Ấp thạnh hòa 2 xã hỏa tiến tp vị thanh tỉnh hậu giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tìm công việc phù hợp
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

56
0 /10
+ 0 vote
QC