Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Hồng Ánh
Nhân viên soạn hàng
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

69
0 /10
+ 0 vote
QC