Thông báo
Cập nhật
Duy Nguyễn
Giao hàng
17/10/1997
Nam
Ấp sơn phú 2a xã tân thành tp ngã bảy tỉnh hậu giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm lâu dài ổn định
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

46
0 /10
+ 0 vote
QC