Thông báo
Cập nhật
Quốc Toàn
Nhân viên kinh doanh
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển thành công trong công việc
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
Bảo hiểm nhân thọ 
2-2018_10-2019
Nhân viênnkinh doanh
Gọi tìm kiếm khách hàng giới thiệu sản phẩm
KỸ NĂNG
Giao tiếp
Khá
Có thể truyền tải sản phẩm tới khách hàng
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
104
0 /10
+ 0 vote
QC