Thông báo
Cập nhật
Lê Nhung
Chuyên viên
Mức lương đề xuất
10 - 12 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Việc làm ổn định, lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
95
0 /10
+ 0 vote
QC