Thông báo
Cập nhật
Đoàn Thị Oanh 
Quản Lý Kinh Doanh 
20/03/1990
Nữ
Tân yên, tân thành, bình tân, vĩnh long
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm việc trung thực, phát huy hết năng lực, phấn đấu lên vị trí cao hơn,...
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
119
0 /10
+ 0 vote
QC