Thông báo
Cập nhật
Kiêm Văn Quân
nhập dữ liệu
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
phát triển hơn về tay nghề
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
63
0 /10
+ 0 vote
QC