Thông báo
Cập nhật
Dương Minh Thuận
Nhân viên chăm sóc khách hàng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên Chăm sóc khách hàng, mục tiêu gắng bó lâu dài với cty.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
Trường Trung cấp kỹ thuật vĩnh long
Điện công nghiệp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Cty CP may hữu nghị
2 năm
Quản lý chuyền, kiêm thủ kho
Quản lý chuyền, kiêm thủ kho
KỸ NĂNG
Thực hiện các kỹ năng quản lý chuyền, kiêm thủ kho
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Du lịch, đọc sách, tìm hiểu các công viêvj liên quan đến quản lý kho

89
0 /10
+ 0 vote
QC