Thông báo
Cập nhật
Phạm thị chuyền
Nhân viên 
20/06/1996
Nữ
Khu vực 3 phường 5 tp vị thanh tỉnh hậu giang
Mức lương đề xuất
3 - 5 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
53
0 /10
+ 0 vote
QC