Thông báo
Cập nhật
Trương Thanh Huy
Nhân viên phục vụ trên tàu du lịch
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm việc trên tàu du lịch phục vụ các bữa ăn cho khách. 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

43
0 /10
+ 0 vote
QC