Thông báo
Cập nhật
trang nguyễn
Nv Kinh doanh, bán hàng 
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Trở thành nhân viên viên kinh doanh, bán hàng,.. 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
170
0 /10
+ 0 vote
QC