Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thụy Huyền Trang
QA/QC, R&D, nhân viên phòng lab
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tìm được công việc phù hợp, gắn bó lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Trường đại học Trà Vinh
09/2015-02/2020
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Tốt nghiệp loại khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
Công ty cổ phần sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan
04 tháng
Thực tập sinh
Đi ca sản xuất bản kẽm.
Phân tích chỉ tiêu sản xuất.
Viết nhật ký thiết bị.
Học thiết bị phân tích: IC, T50-70, pH,...
Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
04 tháng
Thực tập sinh
Phân tích nguyên liệu đầu vào và thành phẩm thuốc.
Viết hồ sơ.
Học thiết bị phân tích: sắc ký, chuẩn độ, bán rã, điểm nóng chảy, thành phần nhóm chức.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh
04 tháng
Thực tập sinh
Phân tích hoá lý nước.
Viết hồ sơ kết quả.
Hỗ trợ chuẩn bị đánh giá ISO 17025.
Học thiết bị phân tích: sắc kí, UV, độ đục,...
KỸ NĂNG
Tìm kiếm đọc hiểu tài liệu
Khá
Tìm kiếm đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Làm việc nhóm
Khá
Học tập luôn ưu tiên tinh thần đồng đội, nhóm
Giao tiếp
Khá
Thân thiện, hoà đồng với bạn bè, đồng nghiệp
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
Bí thư chi đoàn, ủy viên thường vụ đoàn khoa 
Bí thư chi đoàn và ủy viên thường vụ nhiều nhiệm kỳ.
Được tặng bằng khen.
Tham gia nhiều cuộc thi khởi nghiệp 
Tham gia nhiều cuộc thi khởi nghiệp và đạt được một số giải thưởng trong, ngoài tỉnh Trà Vinh
THÔNG TIN THÊM
Du lịch, nuôi cún
Đam mê du lịch, yêu động vật
87
0 /10
+ 0 vote
QC