Thông báo
Cập nhật
THÁI THỊ THÁI CHÂN
Nhân viên kiểm tra, thu ngân, bán hàng
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Cônh việc ổn định quyết tâm gắn bó 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
3 năm
Quản trị Kinh Doanh
Loại Giỏi
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Tập đoàn Vingourp
2 năm
Nhân viên
Quản lý giám sát hàng hóa theo dõi bán hàng thu ngân
KỸ NĂNG
Kiểm soát
Khá
Trí nhớ tốt
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
Nhân viên tiên tiến 2 năm tại nơi làm việc cũ
THÔNG TIN THÊM
Ca hát
Có khả năng hòa nhập công việc và tập thể nhanh

56
0 /10
+ 0 vote
QC