Thông báo
Cập nhật
Bùi Phú Thọ
Giám xác 
18/02/1997
Nam
Ấp long hội xã hoà long huyện lai vung tỉnh đồng tháp
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn học hỏi và trao dồi thêm kinh nghiệm 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao đẳng nghề cần thơ
2015-2018
Điện công nghiệp
Trung bình khá 
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Công ty cổ phần lilama
2018- 2020
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

66
0 /10
+ 0 vote
QC