Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Văn Thành
Giao hàng
09/01/1997
Nam
592a cmt8 phường an thới quận bình thuỷ thành phố cần thơ
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Giao hàng
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

58
0 /10
+ 0 vote
QC