Thông báo
Cập nhật
trung thanh
nhân viên giao hàng 
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn kiếm thu nhập 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
50
0 /10
+ 0 vote
QC