Thông báo
Cập nhật
Ngọc Tiên
Nhân viên
07/06/2000
Nữ
79/11/6 Thới bình Hùng Vương  ninh kiều cần thơ
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
105
0 /10
+ 0 vote
HỒ SƠ LIÊN QUAN
QC