Thông báo
Cập nhật
khanh nguyen
Kho
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mong muốn một công việc ổn định lâu dài và có cơ hội phát triển
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
58
0 /10
+ 0 vote
QC