Thông báo
Cập nhật
trân bá lộc
nhân viên thị trường
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
bảo vệ thực vật
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

106
0 /10
+ 0 vote
QC