Thông báo
Cập nhật
Tống Ngọc Hải
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Không xác định 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
Giày Viễn Thịnh 
1 năm
Nhân viên
Hoàn chỉnh giày
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

91
0 /10
+ 0 vote
QC