Thông báo
Cập nhật
Quách Văn Tính
Lai xe
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Lai xe
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
41
0 /10
+ 0 vote
QC