Thông báo
Cập nhật
Tấn Dương Nguyễn
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nâng cao trình độ,  kiến thức, hoàn thiện bản thân
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao đẳng kinh tế kỹ thuật ccanaf thơ
2017 - 2020
Công nghệ thông tin
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
56
0 /10
+ 0 vote
QC