Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thị Diệu Thơm
Nhân viên thu ngân
07/04/1993
Nữ
Khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Có cơ hội thăng tiến cao, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Trường đại học Cần Thơ
3.5 năm
Kế toán
Loại khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tại Long Mỹ
Từ tháng 9 năm 2015 đến nay
Kế toán
Kế toán thu chi, công nợ, doanh thu, chi phí,.... Cũng từng có thời gian kiêm luôn thủ quỹ của Ch nhánh
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

72
0 /10
+ 0 vote
QC