Thông báo
Cập nhật
Sang Nguyen
Long my
20/01/1983
Nam
Binh thanh tx long my hau giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Cong vec gan de gan bo lau dai  phat tren
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

66
0 /10
+ 0 vote
QC