Thông báo
Cập nhật
to ngoc
Vận hành máy cắt Laserr & CNC
18/03/1996
Nam
Hẻm 50 trần hoàng na,ninh kieu,cần thơ
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Có kinh nghiem vận hành máy & sửa chửa cơ bản máy Laser & CNC
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

85
0 /10
+ 0 vote
QC