Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thanh Thái
Tư vấn bán hàng, nhân viên kinh doanh
10/04/1997
Nam
Định Thành, Định Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến phát triển...
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

108
0 /10
+ 0 vote
QC