Thông báo
Cập nhật
Lê Kim Ngân
Nhân viên nhân sự
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phấn đấu,học hỏi thêm kinh nghiệm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đầy đủ chế độ
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Trường cao đẳng cộng đồng cà mau
2015-2018
Quản trị kinh doanh
Xếp loại trung bình ngành quản trị kinh doanh chính quy
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
Công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi ( DKR)
6/2019-01/2020
Kế toán
Thu,chi trong chi nhánh,và khách hàng
Hỗ trợ hồ sơ KH
Đóng thuế
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

158
0 /10
+ 0 vote
QC