Thông báo
Cập nhật
Phan Văn Đổng
Nhân viên đào tạo
Mức lương đề xuất
10 - 12 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Đồng hành gắn bó lâu dài cùng sự phát trên của công ty
Mục tiêu ngắn hạn: Có được công viện ổn định trở thành nhân viên xuất sắc, nhiều kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng bản thân để phục vụ sự phát triển của công ty.
Mục tiêu dài hạn: có cơ hội làm nhân viên cao cấp
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đại học cần thơ
4,5 năm
Công nghệ sinh học 
Kỹ thuật công nghệ sinh học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
Công ty TNHH Công nghệ NHONHO
10 tháng
Cộng tác viên đào tạo
Đào tạo và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn VietGAP
Công ty TNHH Hải Thanh
12 tháng
Nhân viên lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn
Hoàn thành các hồ sơ tiêu chuẩn
Quản lý hồ sơ tiêu chuẩn
Tiếp đoàn đánh giá tiêu chuẩn
Viện NC&PT CNSH Đại học Cần Thơ
10 tháng
Chuyên viên nấm
Thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu trong các đề tài về nấm ăn và nấm dược liệu
Sắp xếp thời gian thực hiện luận văn của sinh viên 
KỸ NĂNG
Anh văn giao tiếp
Khá
Dịch hiểu tài liệu, giao tiếp căn bản
Tin học văn phòng
Giỏi
Thông thạo tin học văn phòng
Kỹ năng quản lý nhóm
Giỏi
Quản lý đội nhóm
Giáo tiếp
Giỏi
Giáo tiếp, đàm phán
Làm việc nhóm
Giỏi
Làm việc nhóm và làm việc độc lập
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
193
0 /10
+ 0 vote
QC