Thông báo
Cập nhật
Trần Thị Mỹ Hường
Sales admin
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội cống hiến và phát triển bản thân với mức thu nhập hợp lý và chế độ tốt.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Trường Đại học Cần Thơ
3.5 năm
Kinh tế nông nghiệp
Đào tạo các kiến thức về kinh tế. Tốt nghiệp loại khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long
4.5 năm
Sales admin, trợ lý dịch vụ
Làm báo cáo, nhận điện thoại, thông tin của khách hàng, chăm sóc khách hàng và các công việc hành chính văn phòng.
KỸ NĂNG
Giao tiếp
Khá
Lắng nghe, trao đổi, thuyết phục
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

172
0 /10
+ 0 vote
QC