Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Đức Lộc
Team leader/ Supervisor 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nâng cao khả năng quản lý, tìm công việc gắn bó lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đại học Cần Thơ
2006-2011
Kỹ Thuật Điện
Trung bình
Đại học Cần Thơ
2011-2013
CNTT
Khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
Fortuneland hotel
2013-2015
IT
Bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị cntt, quản lý hệ thống chấm công, hệ thống quản lý khách sạn
DNTN Minh Dũng
2015-2017
Tổ phó kỹ thuật
Quản lý các kỹ thuật viên và tham gia bảo trì sữa chữa hệ thống máy móc nhà xưởng
Pataya food industries ltd
2017-2018
Giám sát bộ phận kỹ thuật
Quản lý, đào tạo các kỹ thuật viên.
Swiss post solutions Viet Nam
2018-2019
Team Leader
Quản lú nhóm sản xuất
KỸ NĂNG
Quản lý
Giỏi
Giải quyết vấn đề
Giỏi
Quản trị cảm xúc
Khá
Giao tiếp
Giỏi
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
206
0 /10
+ 0 vote
QC