Thông báo
Cập nhật
nhan vo
ASM
Mức lương đề xuất
20 - 25 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển được bẩn thân
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
Rruong trung câp luật vị thanh
3
Luật
Luật
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
Homecredit
4
Giám sat
Giám sát quản lý đội nhóm
KỸ NĂNG
Giao tiếp
Khá
Hát giao tiếp
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

77
0 /10
+ 0 vote
QC