Thông báo
Cập nhật
Phan Thị Bích Loan
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Thăng tiến.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
178
0 /10
+ 0 vote
QC