Thông báo
Cập nhật
Châu Giang Trần
Nhân viên bán hàng/ Tư vấn chăm sóc khách hàng
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Trở thành chuyên viên tư vấn
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
ĐH Tây Đô
4 năm
Quảng trị kinh doanh
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
71
0 /10
+ 0 vote
QC