Thông báo
Cập nhật
Đinh Thị Phương Trang
Nấu ăn căn tin
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Trung thực.siêng năng .ham học hỏi
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
47
0 /10
+ 0 vote
QC