Thông báo
Cập nhật
Trần Nguyễn
Nvkd
Mức lương đề xuất
7 - 10 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Quản lí chịu chách nhiệm chỉ tiêu 
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Chứng chỉ nghề
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

73
0 /10
+ 0 vote
QC