Thông báo
Cập nhật
lê hoàng anh
Bảo trì điện
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Cong viec ổn định gắn bó lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
Trường tcn hậu giang
2009-2012
Dcn
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Cty cp du lịch can thơ
2016
Nvbt
2018
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

90
0 /10
+ 0 vote
QC